#nejsinatosam #nejsinatosama
Na své trápení
nemusíte být sami.
Najděte odvahu vyhledat pomoc
a mluvit o něm na rovinu.
„Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.“
Karel Čapek

Pomoc

Pomoc
s duševním
zdravím
Okamžitá pomoc – krizová centra:
Seznam krizových linek:
Interaktivní přehled zdravotních služeb v psychiatrii
Pomoc
se závislostmi
Svépomoc a krizová pomoc pro lidi s návykovou nemocí a jejich příbuzné
Web MUDr. Nešpora:
Zde jsou volně svépomocné návody pro prevenci a překonávání návykových nemocí včetně materiálů pro příbuzné závislých a rodiče.
Web Anonymních alkoholiků:
Jedná se o celosvětové nejvýznamnější svépomocnou organizaci pro ty, kdo mají problémy s alkoholem. V Praze se scházejí vícekrát za den a řada lidí tam na počátku své abstinence chodí denně.
Web Al Anon / Alateen:
Svépomocná organizace pro příbuzné lidí s návykovou nemocí
Centrum krizové intervence Praha:
Lze použít i její telefonní číslo 284 016 666. Pracuje 24 hodin denně a po celý rok.
Anonymní narkomani:
Svépomocná organizace pro závislé na drogách.
Anonymní gambleři:
Svépomocná organizace pro ty, kdo mají problémy s hazardem.
Anonymní sexholici:
Svépomocná organizace pro ty, kdo mají problémy se sexuální nezdrženlivostí.
Národní linka pro odvykání kouření:
Tel. 800 350 000, funguje pondělí až pátek od 10:00 do 18:00, na stejném čísle je i Národní linka pro odvykání nelegálních drog, ta nemá, pokud vím, vlastní web.
Rodičovská linka:
Kontakty na některá další zařízení
Seznam linek důvěry v Česku:

Kampaň

Vytvořili jsme s fotografem

unikátní vizuály, abychom upozornili na fakt, že problémy týkající se duševního zdraví, závislostí a dluhů, nejsou na první pohled vidět. K jejich řešení je o nich nutné mluvit...

Rozhovory

Sledujte na webu

sérii rozhovorů na téma KOMUNIKACE O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ s významnými odborníky a osobnostmi současného společenského života.

PhDr. Petr Winkler, Ph.D.
vedoucí výzkumného programu - Národní ústav duševní zdraví
Mgr. et Mgr. Daniel Prokop
Sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research
Prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
psychiatrička - 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy
MUDr. Zdeněk Hřib
primátor hl.města Prahy
Barbara Halířová
dluhová poradkyně - Institut prevence a řešení předlužení
MUDr. Karel Nešpor, CSc.
emeritní primář - PN Bohnice
Moderátorka: Jana Peroutková

Vize

PROJEKT NA PODPORU
KOMUNIKACE OHLEDNĚ
TÉMATU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ.

Cílem projektu je odtabuizovaní okruhů, které se v dnešní době často berou jako životní prohry – duševní nemoci, syndrom vyhoření, závislosti, exekuce a dluhové pasti. Lidé se zřídkakdy s těmito věcmi svěřují a většinou se je pod tíhou studu snaží zastírat. Obrovský tlak dnešní doby na výsledky a „spokojený život“ nedává prostor pro chyby a jejich následné napravení. Právě ale komunikace o problémech, které často vedou ke zhroucení, či dokonce sebevraždám, má za následek cestu k jejich řešení.

Chceme, aby lidé se stejnou vervou, jako dbají o svůj zevnějšek (např. v posilovnách, skrze diety, či v rámci plastických operací) a když je fyzicky něco bolí jdou k doktorovi, dbali i o svůj vnitřní svět, své duševní zdraví.

Partneři

Akce ŘEKNI SI O POMOC
má záštitu primátora hl.m. Prahy
MUDr. Zdeňka Hřiba